Gonego - EnglishGonego - English
CZYM JEST OUTSOURICING ZAKUPÓW

Outsourcing zakupów to nowoczesna forma strategii zarządzania, która w USA i w krajach Europy Zachodniej stała się skuteczną i powszechnie wykorzystywaną metodą redukcji kosztów, a w Polsce od kilku lat dynamicznie się rozwija.

Prowadzenie procesów zakupowych może zostać powierzone firmie zewnętrznej bez względu na fakt, czy przedsiębiorstwo posiada dział zakupów, czy taki dział nie jest wyodrębniony w strukturze organizacyjnej. Dodatkową zaletą jest możliwość zlecania działań związanych z zaopatrzeniem zarówno w całości jak i tylko wybranych elementów.

Do głównych zalet outsourcingu zakupów należą:
  • redukcja cen towarów i usług o 18%
  • zmniejszenie kosztów administracyjnych o 25%
  • poprawa zgodności zamówienia z dostawą o 60%
  • redukcja kosztów operacyjnych o 15-20%
Powyższe dane pochodzą z raportu analitycznej firmy Aberdeen Group

Dodatkowymi zaletami są:
  • powierzenie procesów zakupowych wykwalifikowanym specjalistom z dużym doświadczeniem i szerokimi kontaktami na rynku;
  • uniknięcie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników (w tym: utrzymanie stanowiska pracy, rekrutacja, szkolenia, sprzęt biurowy, usługi telekomunikacyjne, itp).
Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.
~Henry Ford, 1923
Copyright © Gonego Sp. z o.o. author MatiW